Ga naar de inhoud
Afbeelding wegwerpzakjes

Verbod op gratis plastic zakjes
Sinds 17 juni 2019 is Vlarema 7 van kracht

Voortaan is het handelaars verboden om aan hun klanten
gratis plastic wegwerpzakken aan te bieden met een dikte van tussen 15 en 50 micron.
Het gaat om de typische plastic kassazakken voor eenmalig gebruik.
Dit gebeurt in navolging van een Europese richtlijn.
Met deze maatregel wilt Europa het gebruik van deze plastic zakken doen afnemen
en vermijden dat die in het zwerfvuil terechtkomen.

Wij willen samen met jullie bijdragen tot een grotere maatschappelijke
betrokkenheid en een duidelijke milieubewuste visie creëren.

Wens je toch nog een zakje?
Dat kan!
Indien je toch een plastic zakje wenst, vragen we hiervoor € 0,10.
Dit bedrag wordt geschonken aan één van de volgende goede doelen.
Samen voor een betere wereld
Terug naar de inhoud