Schoenen Maggy
Logo Maggy
Logo
Ga naar de inhoud
#Winkelhier
Afbeelding winkelhier
Steun je lokale ondernemer ...  ook online!

Door lokaal te kopen, steunen we onze eigen economie en zorgen we voor elkaar.
Nu maar ook later om onze eigen economie er terug bovenop te helpen.


Waarom moet je nu lokaal kopen bij ondernemers van hier?
Welke impact heeft lokaal winkelen op onze economie?
Of wat zijn de gevolgen voor onze gemeenschap,
onze winkelbeving en ons milieu als we niet kopen
bij lokale handelaars en massaal aankopen blijven doen in het buitenland?
Terug naar de inhoud